Novosti

29.09.2016.

Pozivi za 4. fazu

Pozivi za 4. fazu biti će poslani početkom listopada. Pozive će u Kalima djeliti Tino Kurtin. 4. faza obuhvaća površinu od 355 ha, a planirana identifikacija čestica unutar ove faze je tokom prosinca 2016. i siječnja 2017.

26.09.2016.

Završena identifikacija katastarskih čestica u 3. fazi

3. faza obuhvatila je katastarske čestice u jugoistočnom dijelu katastarske općine, obuhvaća katastarske kotare Pelegrin, Uvala Mala Lamjana, Pod Forču, Dražine i Brčkovica, površine 90 ha. Odaziv u ovoj fazi bio je oko 60 %, a obilježenih čestica oko 30 %.

31.08.2016.

Radni dani u rujnu

Radni dani terenskog ured u rujnu biti će od ponedjeljka do nedjelje u vremenu od 14.30 do 18.30 sati.

28.08.2016.

Završena identifikacija katastarskih čestica u 2. fazi

2. faza obuhvatila je katastarske čestice u jugozapadnom dijelu katastarske općine, koji je udaljen od naselja, brdovit i šumovit i na kojem su većinom zapuštene i teško pristupačne površine. Odaziv u ovoj fazi bio je oko 50 %, a obilježenih čestica oko 25% što je u nešto manje od postotka površine koja se u ovom dijelu zahvata obrađuje. Površina obuhvaćena 2. fazom iznosi 355 ha.

31.07.2016.

Radni dani u kolovozu

Radni dani terenskog ured u kolovozu biti će od utorka 02.08. do četvrtka 11.08. te srijede 17.08. do nedjelje 28.08. u vremenu od 12.00 do 17.00 sati.

30.07.2016.

Završena identifikacija katastarskih čestica u 1. fazi

Odaziv u 1. Fazi koja je obuhvaćala izgrađeni dio katastarske općine, površine 127 ha, bio je u prosjeku oko 70 %, postotak obilježenih novoformiranih čestica oko 85% ( ovisno o grupi varira za ± 10%).

01.07.2016.

Započeta identifikacija katastarskih čestica

Dana 01.07. započeli smo sa identifikacijom katastarskih čestica koje se nalaze u prvoj fazi radova. Slike sa terena na kojima možete vidjeti propisno obilježene granice možete pogledati ovdje.


16.06.2016.

Otvorena terenska kancelarija

Od četvrtka 30. lipnja otvorena je terenska kancelarija u Kalima. Radno vrijeme kancelarije od 30. lipnja do 29. srpnja je svakog dana od 07.00-12.00. Kancelarija se nalazi u prostorijama dobrotvorne udruge “Sv. Pelegrin“ Kali na Trgu Marnjiva broj 23.

16.06.2016.

Zbor građana

Dana 16.06.2016. godine u 18.00 h u Općinskom domu (Kino sala) održan je zbor građana. Prezentaciju sa zbora građana možete preuzeti ovdje.